Skip to content

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

За нас отговорността е от първостепенно значение. Точно затова работата ни по проектопредложенията на нашите клиенти продължава със същото усърдие и след тяхното одобрение за финансиране. Управлението на проектите остава основен компонент от нашата дейност, включващ създаване на ефективен план за изпълнение на проекта, подготовка на документация за осигуряване на авансовите, междинните и окончателните плащания по проекта, подпомагане при провеждане на тръжни процедури, изготвяне на междинни и финални отчети.