Skip to content

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ние от „Гецов и партньори консултантс“ влагаме цялото си внимание, усърдие и опит и знания, с които разполагаме, за да могат Вашите проекти да бъде одобрени за финансиране по съответните европейски програми. Експертите ни се ангажират с разработване на цялостен пакет документи за кандидатстване – апликационна форма, бюджет, всички необходими придружителни документи и приложения, окомплектоване и подаване на готовото проектно предложение. Ние се ангажираме и с подготовка и подаване на допълнителни документи и информация по време на етапа на оценка на подаденото проектно предложение.