Skip to content

Консултации

Независимо от това дали имате конкретна идея или търсите решения и възможности да финансирате развитието на своя бизнес, ние ще Ви предоставим най – актуалната информация, относно програмите и процедурите, в които можете да участвате. Ще Ви запознаем с процеса на подготовка на проектното предложение, документацията за кандидатстване и управлението на одобрения проект.

Консултации

Независимо от това дали имате конкретна идея или търсите решения и възможности да финансирате развитието на своя бизнес, ние ще Ви предоставим най – актуалната информация, относно програмите и процедурите, в които можете да участвате. Ще Ви запознаем с процеса на подготовка на проектното предложение, документацията за кандидатстване и управлението на одобрения проект.