Skip to content

Проекти

„Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“

Бенефициент: Община Перник

Бюджет: 3 705 194.65 лева

Финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014 – 2021

 

15
14

„Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”

Бенефициент: Община Мездра

Бюджет: 430 638,04 лева

Финансиран по програма „Деца и младежи в риск“, чрез Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014

„Strengthening territorial cohesion in the cross-border region through development of social infrastructure in the field of sport”

Бенефициент: Община Берковица, България, партньор: Община Палилула, Сърбия

Бюджет: 2 270 108,48 лева

Финансиран по програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия

 

13