Skip to content

Експертни решения ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Ново начало за

ВАШИЯ ПРОЕКТ

Фирма с над

10 ГОДИНИ ОПИТ

Консултации

Проучвания за финансиране

Подготовка на проектни предложения

Управление на проекти

Актуални програми

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Околна среда

Околна среда

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Опазване на околната среда и климатични промени

Норвежки финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм

Виж повече
building-768815_1920
Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура
  • финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;
Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”
  • финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;
yancy-min-EzSyFRfNP_c-unsplash

Партньори

Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1

Контакти

За да получите подробна информация за актуалните европейски програми и възможностите Вашия бизнес да получи безвъзмездно финансиране, потърсете наш представител.

Можете да изпратите своето запитване чрез сайта и наш служител ще се свърже с Вас!

Адрес: град София, 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 21, вх. Б, ет. 1

Телефон за контакти: 0882/282504

[cf7form cf7key=“contact-form“]

Експертни решения ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Ново начало за

ВАШИЯ ПРОЕКТ

Фирма с над

10 ГОДИНИ ОПИТ

Консултации

Проучвания за финансиране

Подготовка на проектни предложения

Управление на проекти

Актуални програми

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Околна среда

Околна среда

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Опазване на околната среда и климатични промени

Норвежки финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм

Виж повече
building-768815_1920
Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура
  • финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;
Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”
  • финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;
yancy-min-EzSyFRfNP_c-unsplash

Партньори

Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1

Контакти

За да получите подробна информация за актуалните европейски програми и възможностите Вашия бизнес да получи безвъзмездно финансиране, потърсете наш представител.

Можете да изпратите своето запитване чрез сайта и наш служител ще се свърже с Вас!

Адрес: град София, 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 21, вх. Б, ет. 1

Телефон за контакти: 0882/282504

[cf7form cf7key=“contact-form“]

Експертни решения ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Ново начало за

ВАШИЯ ПРОЕКТ

Фирма с над

10 ГОДИНИ ОПИТ

Консултации

Проучвания за финансиране

Подготовка на проектни предложения

Управление на проекти

Актуални програми

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Околна среда

Околна среда

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Опазване на околната среда и климатични промени

Норвежки финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм

Виж повече
building-768815_1920
Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура
  • финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;
Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”
  • финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;
yancy-min-EzSyFRfNP_c-unsplash

Партньори

Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1
Home 1

Контакти

За да получите подробна информация за актуалните европейски програми и възможностите Вашия бизнес да получи безвъзмездно финансиране, потърсете наш представител.

Можете да изпратите своето запитване чрез сайта и наш служител ще се свърже с Вас!

Адрес: град София, 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 21, вх. Б, ет. 1

Телефон за контакти: 0882/282504

[cf7form cf7key=“contact-form“]