Skip to content

Програми

Програми:

Тук може да намерите информазия за активни програми и препратка към сайтове си информация за тах. 

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Това е програма, насочена към …

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

В тази прогрма са включени … 

Support Mobile Phone

Duis aute irure dolor in reprehenderit 

Premium Add On

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 

Premium Add On

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 

Premium Add On

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 

Наука и образование за интелигентен растеж

Наука и образование за интелигентен растеж

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

Околна среда

Околна среда

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Опазване на околната среда и климатични промени

Норвежки финансов механизъм

Норвежки финансов механизъм