Skip to content

Услуги

Услугите, които предлагаме – Вариант 1

Еврепейски проекти

Предлагаме пълен набор от дейности по проучване, обезпечаване и управление на Европейски проекти.

Консултантски услуги за фирми, частни лица и организации /бизнес консултиране/

 • Изготвяне на оперативни и инвестиционни бизнес планове;
 • Извършване на маркетингови проучвания, пазарни анализи и прогнози;
 • Изследване на възможности за промотиране и заемане на пазарни позиции на иновативни продукти;
 • Юридически консултации;
 • Финансово консултиране;

Услуги в областта на подготовката, координацията и управлението на проекти, свързани с инвестиционни и неинвестиционни дейности

 • Подготовка на Формуляри за кандидатстване и окомплектоване на съпътстващата документация;
 • Изготвяне на финансови анализи и SWОT анализи на инвестиционни проекти;
 • Подготовка на декларации необходими за кандидатстване;
 • Изготвяне на бюджети и бизнес планове за кандидатстване.

Защита на инвестиционни проекти пред финансиращите институции в процеса на оценка на проектното предложениe

 • Изготвяне концепция относно възможностите за финансиране, съобразени с условията на финансиращата програма;
 • Преглед на техническа документация и отправяне на препоръки за привеждането и в съответствие с изискванията на финансиращата програма;
 • Проучвания на възможностите за финансиране от донорски програми на Европейския съюз и при необходимост откриване на подходящи партньори;
 • Препоръчване на експертни решения, свързани с конкретния проект.

Подготовка на пълен набор документи за провеждане на Обществени поръчки

 • Разработване на тръжни документации и съдействие при провеждането на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП, ПМС/69 и по регламента на ПРАГ;

Услуги по организационно консултиране и повишаване капацитета за работа със СФ на ЕС

 • Изготвяне, оценка и актуализация на секторни и териториални програми и стратегии
 • Провеждане на обучения за публични организации, свързани с подготовката и управлението на проекти;
 • Подпомагане на Общини за осъществяване на контакти с фирми и общини – партньори в страната и чужбина;
 • Партньорство с редица правителствени и неправителствени организации в областта на европейското финансиране и пазарните и маркетинговите проучвания;
 • Участие в семинари, форуми и международни конференции, свързани с еврофондовете, устойчивото развитие, екологията, финансите и други актуални теми от икономическия и социален живот;

Нашите услуги – Вариант 2

Защита на инвестиционни проекти пред финансиращите институции в процеса на оценка на проектното предложениe
 • Изготвяне концепция относно възможностите за финансиране, съобразени с условията на финансиращата програма;
 • Преглед на техническа документация и отправяне на препоръки за привеждането и в съответствие с изискванията на финансиращата програма;
 • Проучвания на възможностите за финансиране от донорски програми на Европейския съюз и при необходимост откриване на подходящи партньори;
 • Препоръчване на експертни решения, свързани с конкретния проект.
Консултантски услуги за фирми, частни лица и организации /бизнес консултиране/
 • Изготвяне на оперативни и инвестиционни бизнес планове;
 • Извършване на маркетингови проучвания, пазарни анализи и прогнози;
 • Изследване на възможности за промотиране и заемане на пазарни позиции на иновативни продукти;
 • Юридически консултации;
 • Финансово консултиране;
Услуги в областта на подготовката, координацията и управлението на проекти, свързани с инвестиционни и неинвестиционни дейности
 • Подготовка на Формуляри за кандидатстване и окомплектоване на съпътстващата документация;
 • Изготвяне на финансови анализи и SWОT анализи на инвестиционни проекти;
 • Подготовка на декларации необходими за кандидатстване;
 • Изготвяне на бюджети и бизнес планове за кандидатстване.

Дейности по Европейски проекти:

Консултация

Проучване

Проектно предложение

Управление

Консултации

Това е първата и основна стъпка за реализацията на проекта.

Ще уточним удобен за Вас час, в който ще преледаме всички условия и документи, относно реализацията на проекта … .

Проучване за финансиране

Това са набор от дейности, които са свързани с условията за реализация на проекта.

Тук ние ще изискаме документи, които ще ни послужат за да проверим … 

Създаване на проектно предложение

Това е третата основна стъпка за реализацията на проекта.

…………. … .

Управление

След одобрение на проекта ние можем да поемем управлението на проекта до неговата успешна реализация.

Имаме дългогодиешен опит и мрежа от сътрудници във всяко направление… …