Skip to content

Експертни решения за Вашия проект

Консултации

Проучвания за финансиране

Подготовка на проектни предложения

Управление на проекти

building-768815_1920
Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура
  • финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;
Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”
  • финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;
yancy-min-EzSyFRfNP_c-unsplash

Контакти

За да получите подробна информация за актуалните европейски програми и възможностите Вашия бизнес да получи безвъзмездно финансиране потърсете наш представител.

Можете да изпратите своето запитване чрез сайта или по електронна поща на имейл: office@gpcbg.com

Наш служител ще се свърже с Вас!

Адрес: град София, 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 21, вх. Б, ет. 1

Телефон за контакти: 0882/282504

[cf7form cf7key=“contact-form“]