^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

За нас

Гецов и Партньори Консултантс ЕООД е бързоразвиваща се консултантска компания, създадена през 2010 г. предоставяща  услуги  в областта на подготовката, координацията и управлението на проекти, финансирани от Оперативните програми, фондовете на ЕС и други донорски програми.

Да оказваме активна подкрепа на своите клиенти в процеса на идентифициране, подготовка и управление на цялостния проектен цикъл, като следим за съблюдаването на европейските правила и постигането на крайните цели и резултати – укрепване на административния капацитет, увеличаване на инвестиционните възможности и постигането на по-добри възможности и перспективи за развитие

Това е основната цел, която от „Гецов и Партньори Консултантс” се стремим да осъществяваме в нашата дейност и в ежедневната си работа с всеки наш клиент.

 

Наред със собствения си капацитет „Гецов и Партньори Консултантс" ЕООД прилага и възприетата международна практика да разчита на мрежа от външни експерти и партньори в специфични области, които предоставят експертните си услуги по конкретни проекти – инженери, еколози, юристи, експерти в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси.

Компанията ни следва принципа на интегрирания подход към клиента – предлагането и предоставянето на набор от разнообразни услуги насочени към публичния, частния и неправителствения сектор – централни и местни административни структури, търговски дружества, неправителствени организации и сдружения, като отчита наличната ситуация, индивидуалните потребности и обективните възможности.

На първо място в нашите контакти и в работата си, ние поставяме удовлетвореността на нашите клиенти и партньори. Най-важното за нас е задоволство от постигнатите резултати и реализацията на поставените цели.

Днес, в така динамично развиващия се свят, ние от „Гецов и Партньори Консултантс”, знаем, че вложените от Вас средства е необходимо да бъдат възвърнати по най-ефективния за Вашата организация начин.

Позволете ни с нашите познания и компетенции да станем част от Вашата визия за развитие.

 

Следвайки нашите идеи днес, гарантирате утрешното си лидерство!!!

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД