^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

„Гецов и партньори консултантс“ ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г.

„Гецов и партньори консултантс“ ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г. за проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП.

Проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско" има за цел да създаде на нови, устойчиви работни места и да стимулира на икономическата активност и заетостта в областта на туризма на територията на община Банско.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност;

2. Специфична категория дейности 1 – Създаване на работни места;

3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Банско, в съответствие със СКД2;

4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3.

Бенефициент по проекта е „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Сдружение "Родна реч" – Норвегия  и Райдо Тур ООД. 

Бюджета на проекта е 302 147.63 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.z

 от 28.02.2023 г. за проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП.

Проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско" има за цел да създаде на нови, устойчиви работни места и да стимулира на икономическата активност и заетостта в областта на туризма на територията на община Банско.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност;

2. Специфична категория дейности 1 – Създаване на работни места;

3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Банско, в съответствие със СКД2;

4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3.

Бенефициент по проекта е „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Сдружение "Родна реч" – Норвегия  и Райдо Тур ООД. 

Бюджета на проекта е 302 147.63 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД