^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция.

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Проектът е финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД и партньори „Райдо тур“ ООД и Сдружение „Родна реч“ – Норвегия. 

В рамките на събитието бяха представени бенефициента и партньорите в изпълнението на проекта. Ръководителят на проекта презентира целите и планираните дейности, и очерта очакваните резултати.

 

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД