^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

Избор с публична обява, съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: „Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България"

  Обект на процедурата: „Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България”.

Пакет документи

 

Предметът на поръчката е в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г. за изпълнение на проект „Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент “Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

 

 

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция.

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Проектът е финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД и партньори „Райдо тур“ ООД и Сдружение „Родна реч“ – Норвегия. 

В рамките на събитието бяха представени бенефициента и партньорите в изпълнението на проекта. Ръководителят на проекта презентира целите и планираните дейности, и очерта очакваните резултати.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", бенефициент „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Гецов и партньори консултантс“ ЕООД в качеството си на бенефициент, заедно с „Райдо Тур“ ООД, в качеството си на партньор, изпълняващи проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., имат удоволствието да Ви поканят на откриваща пресконференция за представяне на проекта.

 

Събитието ще се проведе на 29 Юни 2023 г. (четвъртък) в 11:00 часа в Х-л „Панорама“, Комплекс „Маунтийн Дрийм“,  град Банско, местност „Кошерината“.

 

На събитието ще бъдат представени:

  1. Бенефициент и партньори в изпълнението по проекта
  2. Цели на проекта
  3. Дейностите на проекта
  4. Бюджет на проекта
  5. Продължителност на проекта
  6. Целева група на проекта

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД